FAQ

Jaký je maximální provozní tlak GWS nádob?

Maximum Working PressureBARPSI
Pressure Wave
M-Inox
HydroGuard
10 150
Max 16 230
UltraMax 25 360
HeatWave 10 150
ROWave 7 100
Challenger 10 150
C2 Lite 8.6 125
SuperFlow 10/16/25 150/230/360

Jaká je maximální provozní teplota GWS nádob?

Maximum Working Temperature°C°F
Pressure Wave 90 200
HeatWave 100 210
ROWave 40 100
Challenger 90 200
C2 Lite 50 120
SuperFlow 90 200

Mohu použít do GWS nádob glykol (proti zamrznutí)?

Doporučujeme používat směs v poměru maximálně 50/50. Výrobek nesmí být za žádných okolností na bázi ropy.

Mohu použít do GWS nádob výrobky na bázi ropy?

Ne. Materiál naší membrány není tolerantní k výrobkům na bázi ropy.

Mohu nainstalovat GWS nádobu naležato?

Nádoby větší než 100 litrů se nedoporučuje instalovat naležato, protože by mohlo dojít k poškození a selhání membrány. 

Jaká je záruka na GWS nádoby?

GWS záruka se liší trh od trhu - kontaktujte prosím vašeho místního distributora, který vám poskytne informace o záruce platné ve vaší oblasti.

Vztahuje se záruka i na práci?

Ne, bohužel existuje řada faktorů, které mohou přispět k selhání nádrže, a jediným faktorem, za který může GSW ručit, je nádoba.

Právě mi nainstalovali nádobu a voda má divnou chuť - co mám dělat?

Propláchněte novou nádobu, nechte vodu proběhnut třemi až čtyřmi cykly čerpadla. Pokud pachuť přetrvává, měli byste nejspíš nechat otestovat zdroj vody.

Mohu v GWS nádobě používat chlorovanou vodu?

Samozřejmě. GWS nádoby jsou konstruovány s vědomím, že chlór se často používá k pravidelné úpravě vody ve studních.

Co znamená cyklus?

Cyklus se vztahuje k době chodu čerpadla. Cyklus začíná zapnutím čerpadla a končí jeho vypnutím. Zapínání a vypínání čerpadla je dáno nastavenými tlaky systému. V tabulce níže je uvedena funkce pokles hladiny, která předpokládá vodovodní systém s nastavenými tlaky 30/50 psi. To znamená, že čerpadlo se zapne (spustí), kdykoliv tlak v nádobě klesne na 30 psi a vypne se (zastaví), když tlak dosáhne 50 psi. Obvyklá nastavení tlaku jsou 20/40, 30/50 a 40/60.

Jak tlakový spínač řídí čerpadlo a nádobu?

Tlakový spínač komunikuje s nádobou a čerpadlem. Sleduje tlak uvnitř nádoby a aktivuje nebo deaktivuje čerpadlo podle toho, zda je uvnitř nádoby dosaženo spínacího nebo vypínacího tlaku.

Co je to pokles hladiny?

Pokles hladiny se vztahuje k množstvím vody, která opustí nádobu před tím, než tlakový spínač aktivuje čerpadlo. Pokles hladiny je ovlivňován čerpadlem, velikostí nádoby a nastavenými tlaky, které řídí váš vodovodní systém.

Co je to tlak předhuštěného vzduchu?

Tlak předhuštěného vzduchu se vztahuje k množství plynu (v GWS nádobách se používá vzduch) v bar/psi, který je do nádoby načerpán před instalací - obvykle v továrně. Tento předhuštěný vzduch je „pružinou“, která pomáhá vytvářet tlak vody. Jak se membrána plní vodou, stlačuje předhuštěný vzduch. V systémech s nastavením tlakového spínače 30/50 bude čerpadlo vhánět vodu do nádoby tak dlouho, dokud tlak uvnitř nádoby nedosáhne 50 psi.

Jaké je standardní předhuštění u GWS nádob?

Standard Pre-ChargeBARPSI
Pressure Wave 1.9 28
M-Inox 1.9 28
Max 4 58
UltraMax 4 58
Heatwave
HWB-2LX and HWB-24LX
HWB-60LV and HWB-80LV
 
0.7
1.5
 
12
24
ThermoWave 1.9 28
SolarWave 1.9 28
ROWave
Inline and Plasteel
Vertical
 
0.4
0.5
 
6
7
Challenger 1.4 20
C2 Lite 1.4 20
SuperFlow 4 58

Jaký by měl být tlak (předhuštění) v nádobě?

Naše nádoby jsou natlakovány na tlak o 2 psi nižší, než je nastavený spínací tlak (například pokud jsou nastavené tlaky 30/50, pak je spínací tlak 30 psi a naše nádoba musí být předhuštěna na 28 psi).

Jak mám zkontrolovat předhuštění nebo dohustit vzduch?

Abyste mohli zkontrolovat předhuštění, musíte nádobu zcela vypustit. Odpojte čerpadlo od napájení a otevřete (zapněte) kohoutek v domě. Tím se nádoba vypustí a znovu nenapustí. Na horní části nádoby najdete vzduchový ventil (podobný jako ventilek u vašich pneumatik) - pomocí manometru zkontrolujte tlak vzduchu.

Řešení šetřící energii

Předimenzujte vaši tlakovou nádobu a získejte následující výhody:

  • Výrazné snížení spotřeby elektrické energie, způsobené zredukováním spínání čerpadla kvůli malým odběrům, např. odpařovacím chladičům, splachování toalety, únikům, kapkovému zavlažování, atd.
  • Prodloužená životnost čerpadla díky dramaticky sníženému opotřebovávání pohyblivých částí
  • Ochrana proti poškození tělesa čerpadla v důsledku tepelné expanze
  • Snížení hluku vyvolávaného zbytečným spínáním čerpadla
  • Eliminace spálení motoru a oběhů čerpadla s nízkým průtokem
  • Eliminace poruch tělesa čerpadla způsobených hydraulickým rázem

Minimalizujte svou ekologickou stopu

To vše s nádobou, která...

... nevyžaduje ŽÁDNOU údržbu (nevyžaduje pravidelné kontroly předhuštění) a
... má nejdelší záruku garantované spolehlivosti.