Odkazy

Sesterská společnost GWS a výrobní podnik Flexcon Industries, Massachusetts, USA vyrábí naše tlakové nádoby Challenger™, C2Lite™ a FlowThru™ s patentovanou membránou CAD2 a je zodpovědný za realizaci prodejů v USA, Kanadě a Mexiku
www.flexconind.com
 
Sesterská společnost GWS a výrobní podnik TankPac Industries, Taiwan vyrábí tlakové nádoba PressureWave™, HydroGuard™, Max™, UltraMax™, M-Inox™, ThermoWave™, HeatWave™, SolarWave™, RO Wave™ s patentovanou vodovodní přípojkou a realizuje místní prodeje OEM využívající reverzní osmózy.
www.tankpac.com
 
GWS přidružená společnost pro Španělsko a Portugalsko
www. likitech.com
 
Nadace Groundwater Foundation se zaměřuje na informování veřejnosti o jednom z našich čtyř největších skrytých zdrojů, podzemní vodě. Prostřednictvím našich programů a publikací poukazujeme na výhody, které může podzemní voda přinášet každému z nás a na velmi reálná rizika pro podzemní vodu. Poznatky o podzemní vodě sdělujeme zábavnou formou, srozumitelnou pro děti i dospělé.
www.groundwater.org
 
Posláním sdružení National Ground Water Association je zvyšovat schopnosti a důvěryhodnost všech profesionálů z oblasti pozemní vody, rozvíjet a předávat si průmyslové znalosti a podporovat průmysl podzemní vody a chápat její zdroje.
www.ngwa.org
 
Rada pro vodní systémy (Water Systems Council) je dobrovolná nezisková organizace, jejíž členové jsou zástupci severoamerických výrobců a distributorů z oblasti průmyslu vodních systémů.
www.watersystemscouncil.org
 
NSF International, společnost pro veřejné zdraví a bezpečnost, je nezisková nevládní organizace, která je světovým lídrem ve vývoji standardů, certifikací výrobků, vzdělávání a řízení rizik v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti. Již více než 60 let se angažuje v oblasti veřejného zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí.
www.nsf.org