Série MixMaster™

Použití

Nádoba s míchacími zarážkami MIXMASTER je jedním z nejúčinnějších míchacích dezinfekčních systémů, jaké jsou v současnosti k dostání. Zajišťuje rovnoměrné promíchání a dostatečnou dobu setrvání pro dodržení standardní doby kontaktu, stanovené většinou zdravotních agentur. To platí i při nepřetržitém průtoku vody.

Vlastnosti

  • Voda vychází z horní části nádoby přes nerezovou zesílenou vodovodní přípojku. 
  • Koeficient míchání 8* znamená méně nádob pro zachování 4 log úpravy a 20minutové doby kontaktu.
  • Nový design míchací zarážky zajišťuje rovnoměrné promíchání a překračuje standardy pro dobu kontaktu zdravotních agentur.
  • Otvory v dolní vodní komoře umožňují vstup částečně promíchané vody do vnější komory.
  • Horní a dolní vodní komora jsou spojeny nýtovaným prstencem.